Landelijk Kalfort

Vanouds is Kalfort een landelijk dorp. De teelt van vlas was lange tijd een van de agrarische bedrijvigheden. In de negentiende eeuw startte op het domein Coolhem de aspergeteelt. Kalfort werd er door vermaard tot in Parijs, waar "asperges de Calfort" op het menu verschenen.
Maar ook deze teelt stierf geleidelijk aan uit, omwille van de arbeidsintensieve teelt en de uitputting van de grond. De meeste tuinbouwers schakelden massaal over op bloemkool en prei.

Onder meer dankzij de vele tuinbouwbedrijvigheid is er in Kalfort nog heel wat open ruimte. Vooral de streek rond het Winkelbrugske en de "Rhone" ten oosten van de Molenbeek is een trekpleister voor wandelaars en fietsers. Ook vele ruiters kruis je op je weg in dit mooie stukje Kalfort.

Ook de Amer is ondanks de aanleg van de rijksweg N16 landelijk gebleven. Vooral met de fiets langsheen de spoorweg kan je van dit landschap genieten.

Vergeten we tenslotte natuurlijk het natuurdomein Coolhem zelf niet, waar je proeft van de agrarische en historische wortels van Kalfort. De confrontatie is des te scherper op het nationaal asperge-evenement Aspuursge wanneer de asperge én Coolhem volop in de belangstelling staan.