Disclaimer

De inhoud van deze website is afkomstig van diverse auteurs en verbindt niet noodzakelijk de vzw Dorpshuis Vrededaal. Door de snelle evolutie, blijft het mogelijk dat de informatie niet volledig accuraat is. De gegevens op deze pagina zijn zo zorgvuldig en volledig mogelijk opgesteld, op basis van de huidige stand van kennis. De vzw Dorpshuis Vrededaal is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe organisaties waarnaar verwezen wordt.