Dorpshuis Vrededaal

In 2015 werd het Kalfortse dorpshuis in gebruik genomen. Het is genoemd naar het oude klooster Vrededaal, dat in vroegere tijden bedevaarders gastvrij ontving.

Het gebouw werd ontworpen door de architecten Ludwig en Jonas Beckers.

Het dorpshuis is samen met de kerk en het oude Vrededaal een van de markante gebouwen van het dorp.