Hof van Coolhem

Het domein Coolhem, 13,7 ha groot, gelegen in Kalfort langsheen de N16 (Willebroek-Temse) werd in 1987 aangekocht door de gemeente Puurs. Het bestond toen uit een historisch gebouwencomplex, gelegen in een oud parkbos met omwalling, een oude boomgaard, dreven en akkerpercelen. Aansluitend, en vanouds één geheel vormend, bevindt zich het bijzonder waardevolle, maar ontoegankelijke, natuurgebied "De Moeren", 79 ha groot en eigendom van het Vlaamse Gewest.

De bewoning gaat op zijn minst terug tot een middeleeuws mottekasteel. Van 1470 tot 1797 werd het domein, en de omliggende regio, beheerd door de cisterciënzers, kloosterlingen van de abdij van Hemiksem, die er talrijke gebouwen oprichtten, waaronder een nog bestaande, en thans gerestaureerde tiendenschuur uit 1777. Daarna kwam het domein in wisselend privébezit. De grondvesten van het oude abdijgebouw, afgebroken na de Franse revolutie, zijn gedeeltelijk opgegraven en 's zomers goed te bezichtigen.

Het oude poortgebouw werd in 1992 verbouwd tot conciërgewoning, werkruimten en cafetaria. In de vernieuwde schuur werd een milieu-educatief centrum ingericht met ruimte voor permanente en tijdelijke tentoonstellingen, een infobalie en een didactisch uitgerust leslokaal. Op de bovenverdieping, waar men vanop een platform een goed zicht heeft op de oude dakstructuur, werd een archeologische museumruimte ingericht. Er werd bovendien een biologisch waterzuiveringsstation aangelegd.

Het parkgebied is rijk aan boomsoorten, waaronder een imposante rode beuk en een Amerikaanse kastanje op het erf. Op ecologische basis werden talrijke nieuwe realisaties toegevoegd, zoals een hoogstamboomgaard, 2 ha nieuw gemengd loofbos, een historische tuin (later kruidentuin), een bijentuin, een schapenweide, een akkeronkruid-reservaat en diverse dreven, temidden van een spontaan droog-hooiland-vegetatie.

In het domein is een Vriendenkring actief, die meewerkt aan tentoonstellingen, rondleidingen en allerlei activiteiten.

Het domein is alle dagen open van 8.00 u. tot zonsondergang.