Over de Kalfortse kleuterschool

De geschiedenis van de Kalfortse kleuterschool moet nog worden geschreven. Het is ook geen gemakkelijke klus, want vele bronnen zijn verloren gegaan. Het beeld van de kattekesschool zal eerder worden opgehangen aan de hand van de vele mondelinge getuigenissen van de honderden Kalfortenaren, die er hun eerste schooldagen sleten. Als kapstok voor hun herinneringen... enkele gegevens.

De Kalfortse parochiale kleuter-, bewaar- of kattekesschool in de Coolhemveldstraat werd opgericht in 1884. Het eerste schoolhoofd was juffr. Dierickx. Zij was in functie van 1884 tot 1887. Dierickx werd vanaf 1887 opgevolgd door Maria Theresia Mathilde Segers.

In 1905 werd Angelique Francisca Maes, beter bekend als juffrouw Likske, schoolhoofd te Kalfort. Deze toegewijde juffrouw stond 44 jaar lang voor de klas. Zij werd bij haar pensioen in 1948 vervangen door Maria Theresia De Wachter, of juffrouw Marieke, die de kleuterschool leidde tot in 1962.

Julienne Peeters kwam nu in functie. Peeters werd na het vroeg overlijden in 1978 opgevolgd door Jeanne Daelemans.

Het huidige schoolhoofd, Carine Meersmans, nam de directie van Jeanne Daelemans over in 1985. Vanzelfsprekend moet er nog veel worden gezocht in de archieven om tot een beter beeld van de kleuterschool te komen: over de gebouwen, over het aantal kleuters, dat er elk jaar werd opgevangen, over de evolutie in de pedagogische begeleiding enz.